امروز تصویری از یک قرارداد قدیمی بین باشگاه استقلال و علی کریمی در رسانه ها منتشر شد. اتفاقی که باعث شد تا علی کریمی با انتشار متنی در کانال تلگرامی اش نسبت به آن واکنش نشان دهد.

کریمی در کانالش نوشته:« من که قبلاً این قضیه رو دربارش حرف زده بودم، نیازى به این کار نبود!!!! فقط یه سوال از اونى که اینو منتشر کرده، دارم! چرا اون قسمت بالا، وسط ، تر و تمیز پاره شده؟؟بعدش دوست عزیز میدونم این کاغذ رو براى امضاش نگه داشته بودى

داداچ من امضام عوض شده بیا  نوشو ببر!»