اهداف توسعه‌‌‌ای سپرده‌‌‌گذاری مرکزی در سال ۱۴۰۳

محمد باغستانی، مدیرعامل سپرده‌‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با بیان اینکه حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از اهداف ویژه در همه فعالیت‌‌‌های شرکت عملیاتی شده است، اظهار کرد: بر همین اساس کمیته‌‌‌های تخصصی زیرمجموعه هیات‌مدیره که شامل «کمیته حسابرسی، کمیته مدیریت ریسک حاکم بر کسب‌وکار، کمیته فناوری اطلاعات، کمیته انتصابات و جبران خدمات، کمیته صندوق تضمین تسویه، کمیته ساختمان و کمیته پایش ریسک تضامین دریافتی شرکت» است، برای اجرای دقیق حاکمیت شرکتی به عنوان بازوی اجرایی و مشورتی هیات‌مدیره در جهت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و تحقق اهداف ترسیم‌شده شکل گرفته است. وی افزود: شرکت‌هایی که سپرده‌‌‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با انگیزه راهبری، سهامدار عمده آنهاست، شامل «شرکت مدیریت دارایی مرکزی با ۴۹‌درصد سهامداری که نقش خدمت‌رسانی در زمینه انتشار ابزارهای مالی اسلامی را ایفا می‌کند، شرکت سمات سامانه با ۹۹.۹۷‌درصد سهامداری که با هدف توسعه نرم‌افزارهای موردنیاز شرکت تاسیس شده و شرکت مرکز مالی ایران با ۲۰‌درصد سهامداری که خدمات آموزشی و تحقیقاتی بازارهای مالی را ارائه می‌دهد» است.


این خبر را به اشتراک بذارید!

نظرات


برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید