روی خط خبر گزاری ها

تور خالی صادرات ترکیه

جهان به عصر زغال‌سنگ بازگشت

عبور نفت از سد ۹۰ دلاری

نفت پسامذاکره در ۴ سناریو

کمپین ضد اوپک خریداران نفت

هفت هفته صعودی برای نفت