روی خط خبر گزاری ها

اقتصاد چین رنگ باخت

اقتصاد جهان در چاله ۲۰۲۳

تور خالی صادرات ترکیه

جهان به عصر زغال‌سنگ بازگشت

عبور نفت از سد ۹۰ دلاری

نفت پسامذاکره در ۴ سناریو

کمپین ضد اوپک خریداران نفت

هفت هفته صعودی برای نفت