پرداخت هزینه های آموزشی موسسات آموزش عالی

لطفاً ابتدا ثبت نام نمایید و سپس دوره مورد نظر خود را انتخاب نمایید

دوره جامع تحلیل تکنوفاندامنتال
به صورت حضوری
20جلسه 3 ساعته،هر هفته سه جلسه
هزینه هر دوره 15 میلیون تومان به صورت اقساط (8 میلیون در هنگام ثبت نام ،7 میلیون یکماه بعد از شروع دوره) تخفیف 32 درصدی شامل حال کسانی که شهریه را یکجا پرداخت کنند.(10 میلیون تومان)
به صورت حضوری با یک استاد

دوره بازارهای جهانی
12 جلسه ، هفته ای 3 جلسه
هزینه هر دوره 12 میلیون تومان (6 میلیون تومان در هنگام ثبت نام و 6 میلیون تومان یکماه بعد از شروع دوره)
بصورت حضوری با یک استاد

دوره ارزهای دیجیتال
10 جلسه ،هفته ای 3 جلسه
هزینه هر دوره 10 میلیون تومان دوره ارزهای دیجیتال (5 میلیون تومان در هنگام ثبت نام و 5 میلیون تومان یکماه بعد از شروع دوره)
بصورت حضوری با یک استاد