۷۰۳میلیون گواهی سپرده کالا در بورس‌کالا دست به دست شد

در بازار گواهی سپرده نزدیک به ۵/ ۵۲میلیون گواهی سپرده کالایی به ارزش ۹/ ۱همت در دی امسال ثبت شد. در مجموع از ابتدای فروردین تا پایان دی، بیش از ۷۰۳میلیون گواهی سپرده به ارزش نزدیک به ۳/ ۲۱همت در بورس‌کالا میان معامله‌گران دست به دست شد. در ۱۰ماه نخست سال گذشته، بیش از ۱۷۵میلیون گواهی سپرده کالایی به ارزش حدود ۴/ ۷همت دست به دست شد. بررسی‌‌‌ها در ۱۰ماهه امسال نسبت به سال گذشته از لحاظ حجم، افزایش ۳۰۱درصدی و از لحاظ ارزش، افزایش ۱۸۶درصدی را نشان می‌دهد.

۷۰۳میلیون گواهی سپرده کالا در بورس‌کالا دست به دست شد

به گزارش «کالاخبر»، حجم معاملات ماهانه بازار گواهی سپرده کالایی در بورس‌کالای ایران به ۵۲میلیون و ۴۶۴‌هزار و ۵۷۸ورقه بهادار مبتنی بر کالا بر پایه دارایی‌های سکه طلا، ربع‌سکه، زعفران، شیشه، سیمان، برنج، زیره‌سبز و نخود به ارزش نزدیک‌ به هزار و ۹۵۳میلیارد و ۹۸۹میلیون تومان در دی امسال رسید.

در معاملات ماهانه، عنوان برتر معاملات به لحاظ حجم به سیمان و به لحاظ ارزش به زعفران تعلق گرفت. به عبارت دیگر، ۲۲میلیون و ۵۸۴‌هزار گواهی سپرده سیمان در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه با ثبت ارزش بیش از ۹/ ۱۷میلیارد تومان به لحاظ حجم صدرنشین شد؛ اما از نظر ارزش معاملات پس از زعفران، سکه، شیشه و ربع‌سکه در جایگاه پنجم ایستاد.

بعد از سیمان، زعفران به لحاظ حجمی با جابه‌جایی ۱۸میلیون و ۶۳۰‌هزار و ۸۲گواهی سپرده در جایگاه دوم قرار گرفت و ارزش معاملات این دارایی به ۶۴۰میلیارد تومان نزدیک شد. این دارایی به لحاظ ارزش در جایگاه نخست قرار گرفت. همچنین ۲میلیون و ۸۲۲‌هزار و ۲۰۰گواهی سپرده سکه طلا و ۴میلیون و ۷۰۰‌هزار گواهی سپرده ربع‌سکه به ترتیب به ارزش نزدیک به ۵۵۳میلیارد تومان و بیش از ۳۳۲میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت. سکه طلا به لحاظ حجم جایگاه پنجم و از نظر ارزش جایگاه دوم را از آن خود کرد، در حالی که ربع‌سکه جایگاه سوم را از نظر حجم و جایگاه چهارم را از نظر ارزش به خود اختصاص داد. ارزش معامله ۳میلیون و ۶۴۴‌هزار و ۶۸۳گواهی سپرده شیشه نیز از رقم ۴۰۴میلیارد تومان فراتر رفت. این دارایی از نظر ارزش معاملات جایگاه سوم و از نظر حجم معاملات جایگاه چهارم را از آن خود کرده بود.

در ماه مورد بررسی در نماد معاملاتی برنج نیز ۸۰‌هزار و ۵۴۲گواهی سپرده میان معامله‌گران دست به دست شد که ارزش نزدیک به ۴/ ۶میلیارد تومان را در پی داشت.

در نماد معاملات زیره‌سبز نیز در مجموع ۳‌هزار و ۳۱ورقه بهادار مبتنی بر کالا و در نخود ۴۰‌هزار ورقه دست به دست شد و به ترتیب ارزش بیش از ۴۱۸میلیون تومان و ۳/ ۱میلیون تومان را رقم زد.

آمارها همچنین گویای آن است که در مجموع ۱۰ماهه امسال ۷۰۳میلیون و ۹۱۷‌هزار و ۲۷۹گواهی سپرده کالایی به ارزش بیش از ۲۱‌هزار و ۳۵۹میلیارد تومان میان معامله‌گران دست به دست شد. در ۱۰ماه سال گذشته، بیش از ۱۷۵میلیون گواهی سپرده کالایی به ارزش بیش از ۴/ ۷‌هزار میلیارد تومان دست به دست شده بود. بررسی‌‌‌ها در ۱۰ماهه امسال نسبت به سال گذشته از لحاظ حجم، افزایش ۳۰۱درصدی و از لحاظ ارزش، افزایش ۱۸۶درصدی را نشان می‌دهد.

 


این خبر را به اشتراک بذارید!

نظرات


برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید